Vanliga frågor

Vad är Alkoholkommissionen?

Alkoholkommissionen består av fem personer som ska titta på hur den svenska alkoholpolitiken fungerar i dag och hur den kan utvecklas. I uppdraget ingår att Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Kommissionen är ett privat initiativ med ambitionen att få igång debatten om hur en samtida alkoholpolitik som syftar till att driva sunda attityder till alkohol och konsumtion, kan se ut.

Varför tillsätter SVL och Sveriges Bryggerier en Alkoholkommission?

Systembolagets detaljhandelsmonopol har brett politiskt stöd, och det värnar vi. Samtidigt verkar vi för en modernisering av den svenska alkoholpolitiken. I dag förs knappt någon offentlig eller politisk debatt om de utmaningar och möjligheter som till exempel globalisering och gränsöverskridande handel innebär för den svenska modellen. Inte heller förs det någon större diskussion om införsel och beskattning av alkohol. Vi vill stimulera en bred diskussion om detta och tillsätter därför en kommission.

Vad är syftet med kommissionen?

Syftet med kommissionen är att belysa hur den svenska alkoholpolitiken fungerar i dag och hur modellen kan utvecklas. Förslagen ska ha till avsikt att möjliggöra en samtida alkoholpolitik som syftar till att driva sunda attityder till alkohol och konsumtion.

Vad ska kommissionen särskilt titta på?

Kommissionens uppdrag är att titta på hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och komma med förslag på hur en samtida alkoholpolitik kan se ut. Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. En viktig del är därför att identifiera faktorer i samhällsutveckling och politiskt beslutsfattande som påverkar Systembolagets möjligheter att upprätthålla en kontrollerad försäljning av alkohol.

Vill SVL och Sveriges Bryggerier lägga ned Systembolaget?

Nej. Kommissionens uppdrag är att titta på hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och komma med förslag på hur en samtida alkoholpolitik kan se ut. I uppdraget ingår att värna Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Kontrollerad försäljning är grundbulten i vår alkoholpolitik och det främsta verktyget för att främja folkhälsan. Det är därför viktigt att alkoholpolitiken utvecklas i takt med förändringar i omvärlden så att monopolets fortlevnad kan säkerställas.

Är det initiativtagarna som bestämmer vad kommissionen ska komma fram till?

Nej. Kommissionen arbetar på uppdrag av initiativtagarna, men utför sitt arbete självständigt.

Kommissionen har ett mycket öppet mandat att tillgodogöra sig tillgänglig kunskap och forskning, och sedan försöka samla sig kring hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och komma med förslag på hur en samtida alkoholpolitik kan se ut. Exakt vad de kommer fram till styr vi inte över. Vi ser med spänning fram emot deras rapport.

Vad har kommissionen för tidsplan?

Kommissionen kommer att arbeta under cirka 8 månader.

Vilken roll har Paues Åberg Communications i kommissionens arbete?

Paues Åberg Communications har i uppdrag att fungera som kommissionens sekretariat, vilket innebär att man bistår kommissionens ledamöter på olika sätt.